Žumpy

Plastová žumpa je modernou náhradou starších betónových žúmp. Žumpy slúžia na akumuláciu odpadových vôd k rodinným domom, chatám, chalupám, záhradkám, obytným domom a podobne. Ďalej slúžia na zachytávanie močovky od hospodárskych zvierat a všade tam, kde nieje zabezpečené čistenie odpadových vôd..

Plastová žumpa nevyžaduje žiadnu údržbu a dosahuje neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónová žumpa. Platová žumpa sa vyznačuje 100% vodotesnosťou, a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s ňou veľmi jednoduchá (osadzuje sa bez použitia mechanizmov). Vďaka uvedeným vlastnostiam majú plastové žumpy široké uplatnenie v rozmanitých podmienkach (zelené pásmo, cestná komunikácia, chodníky, ..). Plastová žumpa sa najčastejšie vyrába vo valcovom prevedení. Žumpy sa vyrábajú prekryté vystuženým stropom so vstupným komínkom (kruhovým, resp. hranatým), ktorý je opatrený krytom. Žumpy je možné vyrábať v rôznych veľkostiach a tvaroch podľa požiadavky odberateľa (prednostne vo valcovom prevedení).

Na základe týchto konkrétnych požiadaviek a podmienok môžu byť vystužované vonkajším, resp. vnútorným rebrovaním. V jednotlivých rebrách môžu byť navŕtané otvory pre armatúru na zabetónovanie. Napojenie na žumpu je realizované najčastejšie vodotesným prechodom podľa požiadavky odberateľa.

Výhody plastových žúmp: