Vodomerné šachty

Celoplastové vodomerné šachty sú modernou náhradou klasických betónových šácht. Sú určené na podzemné osadenie vodomerov a armatúr inžinierskych sietí. Vodomerné šachty sú vyrobené z polypropylénu, ktorý je chemicky a pevnostne stály, odoláva akýmkoľvek vonkajším vplyvom a vplyvom agresívnych vôd.

Vodomerné šachty nevyžadujú žiadnu údržbu a dosahujú neporovnateľne dlhšiu životnosť ako betónové šachty. Sú vodotesné a vďaka nízkej hmotnosti je montáž a manipulácia s nimi veľmi jednoduchá (osadenie bez použitia mechanizmov). Vodomerné šachty môžu byť vystužené proti tlaku zásypovej zeminy. Pri dodržaní zásad pre osadzovanie je možné ich umiestniť kdekoľvek v teréne (zelené pásmo, cestná komunikácia, chodník, ...). Vodomerné šachty sa prednostne vyrábajú vo valcovitom prevedení. Na základe požiadavky zákazníka je možné vyhotoviť vodomernú šachtu aj v hranatom prevedení, resp. s inými neštandardnými rozmermi (v zmysle platnej legislatívy). Vodomerná šachta je v štandardnom vyhotovení vybavená stupačkami a normalizovaným revíznym vstupom s priemerom 600mm. Prestup vodovodného potrubia sa spravidla umiestňuje vo výške cca 100 až 200 mm od dna šachty. Výška, svetlosť, smer a počet prestupov sa môže prispôsobiť na mieru na základe požiadavky zákazníka.

Výhody platových vodomerných šácht: